į pradžią turinys susisiekite  
Netradicinis » BINKIO TAKAIS

                                               ,,Binkio takais”

Norėdami plačiau pažinti Biržų krašto rašytojus ir poetus gruodžio 9 dieną  pradinių klasių mokiniai lankėsi Kazio Binkio muziejuje Papilyje.

Edukacinę pamoką pravedė "Sėlos" muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė. Pasakojo, kad K. Binkis šioje mokykloje mokytojavo nuo 1916 iki 1919m.  Ekspozicijoje poeto ranka rašyti eilėraščiai, nuotraukos, kurios mena gyvenimo epizodus, mokytojavimą, šeimą. Įspūdį padarė orginali knyga vaikams "Kiškių sukilima", kuri išleista 1937 m. su užrašyta paties poeto dedikacija. Vaikiškos knygelės skirtos pamokyti tinginiams, murziams, darbo iki galo nebaigiantiems.

1-2 klasės mokiniai skaitė K.Binkio knygelę "Meškeriotojas". Ją aptarė ir iliustravo. 3-4 klasės mokiniai aptarė, kaip seniau vaikai žiemą pasiekdavo mokyklą, kaip pas K.Binkį nakvodavo berniukai ir gulėdavo ant pečiaus, o mergaitės pas poeto mamą prisiglausdavo. Paskaitėme, kad poetas mėgo krėsti pokštus, teko ir žemę dirbti.  Perskaitėme knygelę "Dirbk ir baiki",  ją analizavome , iliustravome, inscenizavome.

Tokios edukacinės pamokos plečia akiratį, pažinimo kompetenciją, augina jaunąjį skaitytoją. Tikimės, kad Papilyje  dar apsilankysime pavasarį, nes mums ponia Edita pažadėjo, kad pamokys austi tikromis audimo staklėmis, rinksime Binkio aprašytas laukų žoleles ir gersime arbatą.

                                                                              

 

 Pradinio ugdymo mokytoja Neringa Šimonienė