Mokykla » Mokytojai

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Ilona

Pavilionienė

Vyresn. mokytoja Skyriaus vedėja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

2.

Inga

Tamonienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

"Boružiukų" grupė

3.

Nijolė

Baltrušaitienė

Vyresn. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja.

2/3

4.

Laura

Budrienė

Spec.pedagogas

Logopedė

 

5.

Sigutė

Sakalauskienė

Vyresn. mokytoja Tikybos mokytoja  
6. 

Simona

Stačkūnienė

Vyresn. mokytoja Anglų kalbos mokytoja