į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Mokytojai

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Laura Budrienė

Spec.pedagogas

Logopedė

 

2.

Inga Tamonienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

3.

Nijolė Baltrušaitienė Vyresn. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja.

2/3

4.

Neringa Šimonienė Mokytoja

Pradinių klasių mokytoja,

1/4

5.

Ilona Pavilionienė Vyresn. mokytoja

Skyriaus vedėja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

 
6.  Akvilė Griciūnienė Vyresn. mokytoja Anglų kalbos mokytoja

 

 

7.

 

 

Sigutė Sakalauskienė

 

Vyresn. mokytoja

 

Tikybos mokytoja