į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Mokytojai

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Deimantė Žalinkevičienė

III vadybinė kategorija

Direktorė

 

2.

Inga Tamonienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

3.

Nijolė Baltrušaitienė Vyresn. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

1-2

4.

Neringa Šimonienė Mokytoja

Pradinių klasių mokytoja,

Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

3-4

5.

Ilona Pavilionienė Vyresn. mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, bibliotekininkė  
6.  Gita Einorienė Mokytoja Anglų kalbos mokytoja

 

7.

 

Sigutė Sakalauskienė Vyresn. mokytoja Tikybos mokytoja  
8. Laura Budrienė Spec. pedagogas  Logopedė