į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Vizija ir misija

BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

 

VIZIJA

Patogiai pasiekiama, socialiai saugi, naujovėms imli mokykla, padedanti visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiui gyvenimui, formuojanti patriotiškos vieuomenės pilietį.

 

MISIJA

 

Teikti kokybišką ikimokykinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, nuolat tobulinti savo veiklą, grindžiamą humaniškumo, demokratiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, ugdyti sociakultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, tautinį sąmoningumą, mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką.