Mokykla » Karjeros ugdymas I
Susitikimas su kariu

SUSITIKIMAS SU KARO PRIEVOLĖS ATSTOVU

 

 

Sausio 22 d. mokykloje lankėsi  Lietuvos kariuomenės karo prievolės komplektavimo tarnybos Panevėžio RKPKS Biržų poskyrio atstovas  D. Voveris. Svečias susitiko su 5-10 klasių mokiniais, kuriems pristatė galimybes prisijungti prie Lietuvos kariuomenės. Mokiniai sužinojo apie galimus tarnybos būdus – nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, kario savanorio tarnybą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. D. Voveris kalbėjo, kad atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuoliai įgyja karinį pasirengimą, o jaunuoliai, kurie sieja savo ateitį su Lietuvos kariuomene, turi galimybę įsilieti į profesinės karo tarnybos karių gretas. Svečias pristatė galimybę tapti kariu savanoriu ir dalyvauti įvairiose pratybose, misijose, tarptautinėse operacijose.

Karo prievolės atstovas  kvietė būti aktyvius, pilietiškus, turėti tikslą ir atlikti pareigą Tėvynei.

 

KU koordinatorė I.Pavilionienė