į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Karjeros ugdymas I
Karjeros

Ugdymas karjerai

 

 Spalio 9 d. mokykloje lankėsi žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius  G. Sarafinas ir žurnalistė J. Kučinskaitė, kurie  mokytojams ir mokiniams vedė seminarą  tema „Ugdymas karjerai:  mokyklos pagalba mokiniams renkantis karjerą“.

 Svečiai pirmiausia susitiko su 5-10 klasių mokiniais, kurie  sužinojo, kad  pasaulyje yra 45 000 profesijų  ir  kad jau dabar reikia jomis domėtis, nes ateityje bus sunku pasirinkti.  7-10 klasių mokiniai susitikime išsiaiškino, kad galvodami apie ateitį , jie turi gerai pažinti save. Svečiai rekomendavo jau 8 klasėje atlikti savęs pažinimo testus ir išsiaiškinti savo polinkių sritį (meninę, medicinos, soc.mokslų ir t.t. ), kurioje mokiniai norėtų ateityje tobulinti savo gebėjimus. Seminaro vedėjai  pateikė daug pavyzdžių, nurodė informacijos šaltinius , kur galima susirasti mokinius dominančią informaciją.

 Mokytojams žurnalistai priminė, kad jauniems žmonėms, planuojantiems  karjerą,  reikia patarti, kad šie laikytųsi nuoseklumo , atsižvelgtų  į savo interesus , gebėjimus ir realybę. Vyriausiasis  redaktorius pristatė žurnale „Reitingai “ surinktą medžiagą apie Lietuvos mokyklas, kuriose galima įgyti tam tikrą profesiją, nurodė internetinius puslapius, kur mokytojai gali gauti išsamią informaciją apie studijų programas.  Žurnalistė pateikė daugybę pavyzdžių apie sėkmingą profesijos pasirinkimą, akcentavo mokytojų pareigą supažindinti mokinius su profesijomis. Papasakojo apie galimybę mokiniams patiems ,,pasimatuoti “  pasirinktą profesiją  šešėliavimo metodu.

 Susitikimas su žurnalo ,,Reitingai“ žurnalistais tiek mokiniams, tiek mokytojams dovanojo puikią galimybę pažinti profesinės karjeros planavimo ir  profesijos pasirinkimo situaciją šiandieninėje Lietuvoje, paskatino mokinius atidžiau planuoti savo ugdymąsi , kuris gali lemti jų profesinę sėkmę ateityje.

 

Karjeros ugdymo koordinatorė Ilona Pavilionienė