į pradžią turinys susisiekite  
Finansai » 2018 m. III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

20-ojo VSAFAS

 

2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita"

 

3-iojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

1 LAPAS

2 LAPAS