į pradžią turinys susisiekite  
Renginiai » Mokyklos jubiliejus

Mokyklos jubiliejus ,,Laiko gijos susieti”

 

  Gegužės 19 dienos rytą mokykloje dvelkė šventinio jaudulio  nuotaikomis. Kratiškių pagrindinės mokyklos bendruomenė minėdama auksinį mokyklos jubiliejų laukė atvykstančių garbingų svečių: miesto savivaldybės atstovų, švietimo įstaigų direktorių, Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­no Al­gio Ne­ve­raus­ko,  Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus, da­bar­ti­nių, bu­vusių šios mo­kyk­los mo­ky­to­jų, moks­lei­vių, dar­buo­to­jų, par­tne­rių, moks­lei­vių tė­ve­lių,  Kratiškių kaimo bendruomenės atstovų.

   Iškilmingoji šventės dalis prasidėjo kultūros namų salėje, skambant  švelniai saksofono muzikai ir į salę įžengiant būreliui vyresniųjų klasių mokinių, kurie įnešė mokyklos vėliavą ir buvo pasiruošę palydėti susirinkusius svečius mokyklos istorijos takais. Simboliškai laiko tėkmę atskleisti padėjo keturios skirtingų kartų ,,verpėjos”: Kos­tan­ci­ja Kai­rie­nė, Ri­ma Bi­ti­nie­nė, Vil­ma Bu­čins­kienė ir Odeta Andželytė.

    Į verpiamą mokyklos istorinę giją  gražiai įsiliejo dabartinės mokyklos direktorės D. Žalinkevičienės, Biržų miesto mero V. Valkiūno, Seimo nario V. Rinkevičiaus,  Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­no Al­gio Ne­ve­raus­ko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės G. Žagarienės, buvusių mokyklos direktorių: S. Rožėnienės,  B. Galvelienės, V. Butkevičiaus, kaimo bendruomenės atstovų ir kitų svečių sveikinimo žodžiai.

  Vėliau visi svečiai buvo pakviesti sustoti prie mo­kyk­los ju­bi­lie­jui su­kur­tos meniškos akmens skulptūros, užsukti į mokyklą, pasižvalgyti po ją, prisiliesti prie mokyklinių dienų istorijos, pasibendrauti ir pasivaišinti.

  Gerumo ir draugystės gijos atlydėjo visus į garbingo mokyklos jubiliejaus šventę – prisiminti mokyklą , kur užauga jausmai ir subręsta svajonės. 

Mokyklos informacija