į pradžią turinys susisiekite  
Mokyklos savivalda » Mokinių taryba

 

MOKINIŲ TARYBA:

 

Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro Mokinių taryba yra visuomeninė, savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius - savo narius.

Ją sudaro 5-10 klasių mokiniai, kurie renkami atviru balsavimu mokyklos mokinių balsų dauguma.

Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas.

 

Pirmininkas -  AURIMAS DRULYS (10 kl.)

Pirmininko pavaduotoja -  KAMILĖ LANDAUSKAITĖ (9 kl.)                          

Nariai:

TAJA KUČINSKAITĖ (8 kl.) –sekretorė

BEATA PAVILIONYTĖ (9 kl. )

GABIJA GRUBINSKAITĖ (10 kl. )     

                     

MT kuratorė: dorinio ugdymo mokytoja ILONA PAVILIONIENĖ.