į pradžią turinys susisiekite  
Mokykla » Mokytojai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Kvalif. kategorija

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Deimantė Žalinkevičienė

III vadybinė kategorija

Direktorė

 

2.

Inga Tamonienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

     

 

3.

Nijolė Baltrušaitienė

Vyresn. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

4.

Neringa Šimonienė

Mokytoja

Pradinių klasių mokytoja,

Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

 

5.

Ilona Pavilionienė

Vyresn. mokytoja

Klasės auklėtoja, bibliotekininkė, KU

 

6.

Alvyda Kaminskaitė

Mokytoja

Geografijos mokytoja

 

7.

Angelė Grebliauskaitė

Mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

 

8.

Jolanta Medževeprienė

Vyresn. mokytoja

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

 

9.

Zita Vainauskienė

Vyresn. mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

 

10.

Genovaitė Lapinskienė

Mokytoja

Istorijos mokytoja.

 

11.

Albina Šakėnienė

Mokytoja - metodininkė

Biologijos mokytoja

 

 

12.

JurgitaNarvidaitė Varžinskienė

Vyresn. mokytoja

Technologijų ir dailės mokytoja. Dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

13.

Dalė Šataitė

Vyresn. mokytoja

Chemijos mokytoja

 

14.

Oksana Cimnickaitė

Mokytoja

Muzikos mokytoja

 

15.

Genovaitė Makrickienė

Vyresn. mokytoja

Tikybos mokytoja

 

16.

Virginija Butienė

Vyresn. mokytoja

Fizikos mokytoja

 

17.

Kristina Zonienė

Vyresn. mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja

 

18.

Vita Uzdrė

Mokytoja

Kūno kultūros mokytoja

 

19.

Žydrūnas Kačinskas

Mokytojas-metodininkas

Kūno kultūros mokytojas

 

20.

Laura Budrienė

Spec. pedagogas

Logopedė