į pradžią turinys susisiekite  
Apie mokyklą » Nacionaliniai mokinių pasiekimai

 

2017 M. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO GRAFIKAS

 

 

NMPP tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui.         

Klasė

Laikas

Data

                2 klasė

Rašymas 1 dalis

9.00-9.50

Balandžio 25 d.

Skaitymas

9.00-9.50

Balandžio 27 d.

Rašymas 2 dalis

9.00-9.50

Gegužės 2 d.

Matematika

9.00-9.50

Gegužės 4 d.

                4 klasė

 

Rašymas

9.00-9.50

Balandžio 25 d.

Skaitymas

9.00-9.50

Balandžio 27 d.

Pasaulio pažinimas

9.00-9.50

Gegužės 2 d.

Matematika

9.00-9.50

Gegužės 4 d.

Klausimynas

9.00-9.30

 

                6 klasė

Rašymas

9.00-9.50

Balandžio 26 d.

Skaitymas

9.00-9.50

Balandžio 28 d.

Matematika

9.00-9.50

Gegužės 4 d.

Klausimynas

9.00-9.30

 

               8 klasė

Rašymas

9.00-10.00

Balandžio 19 d.

Skaitymas

9.00-10.00

Balandžio 21 d.

Matematika

9.00-10.00

Balandžio 24 d.

Socialiniai mokslai

9.00-10.00

Gegužės 3 d.

Gamtos mokslai

9.00-10.00

Gegužės 5 d.

Klausimynas

9.00-9.30

 

 

 

 

2017 M. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO MOKYKLOS ATASKAITOS

 

 

 

2 KLASĖ

 

4 KLASĖ

 

6 KLASĖ

 

8 KLASĖ